Català | Castellano | English   


Projectes d'Enginyeria Elèctrica, Renovables i Eficiència Energètica
Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Renovables y Eficiencia Energética

 
ENLLAÇOS DE INTERES

INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Agencia d´Energia de Barcelona
Institut Català d'Energia - ICAEN
Departament de Treball i Indústria
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Generalitat de Catalunya
Institut per la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE)

Ministeri de Ciència i Tecnologia (MINER)
Comissió Nacional d'Energiía
Comissió Europea. Direcció General d'Energia i Transporte
Comité d'Organisation Européen Des Assises De l'Énergie
Centro Nacional de Energias Renovables
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Consejo de Seguridad Nuclear

LEGISLACIÓ
Diari Oficial de les Comunitats Europees
Bolletí Oficial de l'Estat (BOE)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

COL·LEGIS PROFESSIONALS
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

EMPRESAS ENERGÈTIQUES
Grupo Endesa
Fecsa-Endesa
Factor Energia
NEXUS

EÓLICA
Asociación Americana de Energía Eólica
Asociación Empresarial Eólica
Asociación Argentina de Energía Eólica
Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA)
Asociación Mundial de la Energía Eólica
Base de datos de energía eólica

SOLAR
Asociación Empresarial Fotovoltaica
Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica. EPIA
Censolar. Centro de Estudios de la Energía Solar

ALTRES ENLLAÇES D`INTERÈS
Universitat Poltecnica de Catalunya UPC
OMEL Mercat de l'electricitat
Xarxa Elèctrica d'Espanya
MES Mòn Energèticament Sostenible
Associació Catalana de l'Hidrogen i les Energies Renovables
Revista Energias Renovables
AGORES. Centro de Información y Portal de las Energías Renovables de la Unión Europea
Ayudas Energia, Guías, ayudas y subvenciones para ahorrar energía
Enerpyme. Programa para la mejora de la Eficiencia Energética en la Pyme
Asociación Europea del Hidrógeno
Foro Europeo de Pilas de Combustible
Agencia Internacional de la Energía (IEA)
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES)
Asociación de Municipios Europeos para el Desarrollo de la Energía en el Medio Urbano
Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA
Asociación de Profesionales de Energías Renovables de Cataluña (APERCA)

 

 

SERVEIS

EMPRESA

CONTACTE


 
   

Telèfon/Fax: 932 892 949 | Email: classea@enginyeria-classea.cat

c/ Casanova 27 - 2º 3ª
08011 BARCELONA