Català | Castellano | English   


Projectes d'Eginyeria Elèctrica, Renovables i Eficiència Energètica
Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Renovables y Eficiencia Energética

Projectes d'eginyeria elèctrica. renovables i eficiència energètica

Enginyeria Classe A S.L.P. és una empresa d’enginyeria i assessoria tècnica del sector elèctric i energètic, especialitzada en la redacció de projectes elèctrics, energies renovables i eficiència energètica. Classe A també desenvolupa treballs d’assistència tècnica en obra, assessoria tècnica dins del camp energètic així com certificacions energètiques d’edificis.

Gràcies als coneixements de l’equip tècnic dins del camp energètic, s’ofereix al client un servei de qualitat, desenvolupant projectes competitius i innovadors. Som una enginyeria capaç de resoldre problemes amb criteris d’eficiència, estalvi i ús racional de l’energia, disminuint els costos inicials i els costos energètics associats al funcionament de la instal·lació.

Classe A s’interessa de forma activa per programes de I+D amb col·laboració amb les universitats, amb l’objectiu de que tots els avanços en matèria energètica es traslladin de forma ràpida i eficaç a tots els projectes en desenvolupament.Enginyeria Classe A
Ingeniería energÈtica · AsSesSoría tÈcnica · EficiÈNCIA ENERGÈTICA
 

ELS NOSTRES SERVEIS

 
 
Instal·lacions elèctriques
Redacció de projectes elèctrics de baixa i mitja tensió. Realització dels tràmits administratius per a la legalització de les instal·lacions elèctriques, assistència tècnica en obra, direccions facultatives i assessoria en matèria elèctrica.
Projectes Instal.laciones elèctriques
 
 
Energies Renovables
Redacció de projectes, estudis i assessorament tècnic per la implementació d’energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica i energia eòlica. Realització dels tràmits administratius per a la legalització de les instal·lacions d’energies renovables, assistència tècnica en obra, direccions facultatives i assessoria en matèria d’energies renovables i la viabilitat dels projectes.
Projectes energies renovables
 
 
Eficiència energètica
Estudi i desenvolupament de projectes d’eficiència energètica i ús racional de l’energia. Realització d’auditories energètiques per empreses i certificacions energètiques d’instal·lacions i edificis.
Projectes Eficiència energètica
 
 
Formació i investigació
Formació i difusió orientades a sectors públics i privats en matèria elèctrica, energies renovables y eficiència energètica. Realització de plans de formació a les necessitats dels clients.
Formació i investigació en energía
 
 
 
 

Classe A esta formada per enginyers tècnics industrials especialitzats en enginyeria elèctrica amb formació complementaria en energies renovables, gestió energètica i eficiència energètica en els edificis.

Classe A ofereix els seus serveis a clients finals, ja siguin de l’àmbit públic, privat o professional, treballant en projectes sobre plànols o millorant instal·lacions existents amb estudis exhaustius de les necessitats reals per a cada un dels casos.

 

       ALGUNES Empreses i institucions que ja han confiant en nosaltres

cobra instalaciones zoo Barcelona Aena IBM BSM FInques amat mas clientes

 

SERVEIS

EMPRESA

CONTACTE


 
   

Telèfon/Fax: 932 892 949 | Email: classea@enginyeria-classea.cat

Oficina Comercial:
c/ Casanova 27 - 2º 3ª
08011 BARCELONA