Català | Castellano | English   


Projectes d'Eginyeria Elèctrica, Renovables i Eficiència Energètica
Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Renovables y Eficiencia Energética

PROJECTES EXECITIUS I LEGALITZACIONS·EFICIÈNCIA ENERGÈTICA · FORMACIÓN

SERVEIS

Enginyeria Classe A S.L.P. és una empresa d’enginyeria i assessoria tècnica del sector elèctric i energètic, especialitzada en la redacció de projectes elèctrics, energies renovables i eficiència energètica. Classe A també desenvolupa treballs d’assistència tècnica en obra, assessoria tècnica dins del camp energètic així com certificacions energètiques d’edificis.

Gràcies als coneixements de l’equip tècnic dins del camp energètic, s’ofereix al client un servei de qualitat, desenvolupant projectes competitius i innovadors. Som una enginyeria capaç de resoldre problemes amb criteris d’eficiència, estalvi i ús racional de l’energia, disminuint els costos inicials i els costos energètics associats al funcionament de la instal·lació.

Classe A ofereix els seus serveis a clients finals, ja siguin de l’àmbit públic, privat o professional, treballant en projectes sobre plànols o millorant instal·lacions existents amb estudis exhaustius de les necessitats reals per a cada un dels casos.Serveis
PROJECTES EXECITIUS I LEGALITZACIONS·EFICIÈNCIA ENERGÈTICA · FORMACIÓN
PROJECTES EXECUTIUS I LEGALITZACIONS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:

• Instal·lacions de Baixa tensió (Distribución, industrials, comercials, pública concurrència, residencials…)
• Instal·lacions de Mitja tensió (Subterrànies, aèries, centres de transformació)
• Assistència o direcció d’obra d’instal·lacions elèctriques
• Gestió de tramitacions tècniques i administratives.

ESTUDIS, PROJECTES EXECUTIUS I LEGALITZACIONS D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES:

• Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (connectada a xarxa i nuclis aïllats)
• Instal·lacions d’energia solar tèrmica (A.C.S., calefacció, piscines, …)
• Instal·lacions d’energia eòlica
• Estudis de viabilitat d’instal·lacions d’energies renovables
• Assistència o direcció d’obra d’instal·lacions elèctriques
• Gestió de tramitacions tècniques i administratives.

ESTUDIS I PROJECTES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

• Auditories energètiques
• Estudis d’eficiència energètica
• Certificació d’edificis
• Gestió energètica d’edificis

FORMACIÓ E INVESTIGACIÓ EN L'ÁMBIT ELÈCTRIC I ENERGÈTIC:

• Cursos de formació
• I+D amb col·laboració amb la UPC


 

SERVEIS

EMPRESA

CONTACTE


 
   

Telèfon/Fax: 932 892 949 | Email: classea@enginyeria-classea.cat

Oficina Comercial:
c/ Casanova 27 - 2º 3ª
08011 BARCELONA