Català | Castellano | English   


Projectes d'Enginyeria Elèctrica, Renovables i Eficiència Energètica
Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Renovables y Eficiencia Energética

ESTUDIS I PROJECTES D’EFICIÈNCIA I ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA

SERVEIS

Classe A ofereix als seus clients estudis i desenvolupaments de projectes d’eficiència energètica, realització d’auditories energètiques i certificacions energètiques d’instal·lacions i d’edificis en el sector públic i privat.

A partir de l’avaluació de diferents aspectes de les instal·lacions com són paràmetres elèctrics d’il·luminació, climatització, aïllaments, consums d’aigua, processos industrials de fred, sistemes de calefacció, etc, s’elabora un diagnòstic de les instal·lacions i la seva capacitat de millora energèticament, és a dir, ser molt més eficients. Per tal d’elaborar aquest diagnòstic, es quantifica el percentatge d’estalvi energètic i el retorn de la inversió. Un cop realitzat l’informe s’estudien les diferents opcions que valen la pena executar en funció del percentatge d’estalvi i del retorn econòmic de la inversió. Un cop realitzat el projecte de millora, s’emet una auditoria de comparació entre l’estat anterior i l’estat actual.

Serveis
ESTUDIS I PROJECTES D’EFICIÈNCIA I ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA

Estudi i desenvolupament de projectes d’eficiència energètica i us racional de l’energia. Programes d’Auditories Energètiques per empreses i altres sectors públics i privats. Certificacions energètiques en instal·lacions i edificis segons el CTE.

ESTUDIS I PROJECTES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

• Auditories energètiques
• Estudis d’eficiència energètica
• Certificació d’edificis
• Gestió energètica d’edificis.


 

SERVEIS

EMPRESA

CONTACTE


 
   

Telèfon/Fax: 932 892 949 | Email: classea@enginyeria-classea.cat

Oficina Comercial:
c/ Casanova 27 - 2º 3ª
08011 BARCELONA