Català | Castellano | English   


Projectes d'Enginyeria Elèctrica, Renovables i Eficiència Energètica
Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Renovables y Eficiencia Energética

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN y MEDIA TENSIÓN

SERVEIS

Classe A Classe A ofereix els seus serveis d’enginyeria per la redacció de projectes de qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió. Oferint al client un tracte personalitzat, procurant sempre l’optimització dels recursos materials, aplicant paràmetres d’eficiència i optimització energètica, per tal de disminuir els costos inicials i els costos energètics un cop la instal·lació estigui en funcionament.

L’equip tècnic de Classe A disposa de coneixements i experiència dins del sector elèctric, el que proporciona al client un bon assessorament especialitzat en tot el procés tècnic i administratiu.Serveis
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA I MITJA TENSIÓ

Classe A redacta els projectes elèctrics complint les exigències de la normativa actual, així com aplicant paràmetres d’eficiència energètica i estalvi d’energia per tal de disminuir el consum elèctric i augmentar l’eficiència de la instal·lació.

PROJECTES EXECUTIUS I LEGALITZACIONS D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:

• Instal·lacions de Baixa tensió (Distribución, industrials, comercials, pública concurrència, residencials…)
• Instal·lacions de Mitja tensió (Subterrànies, aèries, centres de transformació)
• Assistència o direcció d’obra d’instal·lacions elèctriques
• Gestió de tramitacions tècniques i administratives


 

SERVEIS

EMPRESA

CONTACTE


 
   

Telèfon/Fax: 932 892 949 | Email: classea@enginyeria-classea.cat

Oficina Comercial:
c/ Casanova 27 - 2º 3ª
08011 BARCELONA