Català | Castellano | English   


Projectes d'Enginyeria Elèctrica, Renovables i Eficiència Energètica
Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Renovables y Eficiencia Energética

PROJECTES EXECUTIUS I LEGALITZACIONS D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES

SERVEIS

Classe A ofereix els seus serveis d’enginyeria per la redacció de projectes d’energies renovables, per altra banda també realitza estudis d’alternatives per tal d’aconseguir solucions de compromís entre les diferents fonts d’energia, tan convencionals com renovables. El nostre equip tècnic disposa de formació i experiència dins del sector de les energies renovables i més concretament en instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, energia eòlica i energia solar tèrmica, tan per aigua calenta sanitària (A.C.S) com per ús de calefacció o climatització de piscines.

Classe A ofereix al client un tracte personalitzat, sempre procurant per la optimització dels recursos materials així com l’aplicació de paràmetres d’eficiència energètica per tal de disminuir els costos inicials i els costos energètics un cop la instal·lació estigui en funcionament. D’aquesta manera, es presenta al client una solució global, des de la realització d’un estudi previ per comprovar la viabilitat del projecte, els costos d’inversió de la instal·lació així com l’amortització d’aquesta, enfront al rendiment energètic o al rendiment econòmic. Un cop realitzat aquest estudi s’ofereix la redacció del projecte executiu amb la posterior assistència tècnica, direcció d’obra i finalment la legalització de la instal·lació amb els tràmits administratius corresponents.Serveis
PROJECTES EXECUTIUS I LEGALITZACIONS D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES

Desenvolupament d’estudis de viabilitat d’Energies Renovables en l’àmbit públic o privat. Incloent projectes executius i legalitzacions de totes les tecnologies renovables existents.

Els projectes o estudis de viabilitat es redacten segons les necessitats de cada client o en el seu defecte segons els paràmetres exigits en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació), el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis) o d’acord a les diferents ordenances municipals vigents.

Per altre banda també s’ofereix als clients la possibilitat de coordinar diferents estudis que s’han de realitzar per el disseny, tramitació i posada en funcionament dels parcs eòlics com poden ser els estudis geotècnics, impactes ambientals, acústics, urbanístics, paisatgístics...

ESTUDIS, PROJECTES EXECUTIUS I LEGALITZACIONS D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES:

• Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (connectada a xarxa i nuclis aïllats)
• Instal·lacions d’energia solar tèrmica (A.C.S., calefacció, piscines, …)
• Instal·lacions d’energia eòlica
• Estudis de viabilitat d’instal·lacions d’energies renovables
• Assistència o direcció d’obra d’instal·lacions elèctriques
• Gestió de tramitacions tècniques i administratives


 

SERVEIS

EMPRESA

CONTACTE


 
   

Telèfon/Fax: 932 892 949 | Email: classea@enginyeria-classea.cat

Oficina Comercial:
c/ Casanova 27 - 2º 3ª
08011 BARCELONA